Om rekreative ejendomme

Martin_sorthvid
Mit navn er Martin Nissen Nørgård, og jeg er indehaver af hjemmesiden Rekreative Ejendomme. Jeg er 49 år gammel, gift, har tre børn og bor i Nordjylland lige ned til Limfjorden. Mit mål er at hjælpe dig med at finde din næste bolig med udgangspunkt i netop dine friluftsinteresser.

rekreative værdier, (1. ord afledt af lat. recreare ‘genskabe, forfriske’, af re- og creare ‘skabe’), herlighedsværdier, et områdes eller en ejendoms forsyning med eller beliggenhed i forhold til park, skov, vådområde, strand mv. Et områdes rekreative værdi kan forbedres ved anlæggelse af fx sø, skov, stisystem eller strandbred. En ejendoms markedsværdi kan rumme et tillæg for ejendommens rekreative værdier. /Gyldendal, Den store Danske/

Kunne det ikke være lækkert med en hjemmeside , hvor man kunne finde sin drømmebolig ud fra  sine friluftsinteresser? Det var det jeg tænkte, da jeg lavede denne søgemaskine med rekreative ejendomme og boliger. Efter min familie og jeg har været på ejerboligmarkedet i snart 15 år, har vi også haft rigtig mange drømme om den perfekte bolig og placering, der opfylder så mange af vores præferencer som muligt velvidende, at man umuligt kan få alt til at gå op i en højere enhed med jobmuligheder og transport.  Men hvorfor ikke forsøge at finde den bedste bolig, der giver dig mulighed at for udøve netop dine interesser bedst muligt, om det så er:

 • At plukke svampe i skoven
 • Løbe orienteringsløb i en statsskov
 • Køre på mountainbike
 • Spille golf
 • Vandre på naturstier
 • Løbe i skoven
 • Ride på offentlige rideruter
 • Sejle
 • Have nem adgang til slæbested til båden
 • Surfe
 • Kitsurfe
 • Paddlesurfe
 • Ro kajak eller robåd
 • Fluefiske i åen eller fra kysten
 • Pilke torsk
 • Gå på gåse-, ande- eller krondyrjagt
 • osv.

Der er masser af interesser som udfolder sig i naturen og ved hav eller fjord, men det er ikke alle steder, at det er lige nemt eller attraktivt. Det er der sat fokus på ved en enkelt pointgivning fra 1-5 inden for en række kriterier, der kan søges ud fra.

Jeg er selv både jæger og lystfisker, vindsurfer, spiller tennis,  roer kajak, har en båd på trailer der bruges til sjov på vandet og til torskepilketure mv. rider, løber og vandrer. Jeg er uddannet landinspektør og arbejder til dagligt med projektledelse  og naturgenopretning af ådale, søer og moser og har desuden arbejdet med salg af statens ejendomme, publikumsindretning og etablering af stier. Endelig har jeg altid haft en meget stor interesse for at følge bredt med i ejendomsmarkedet.  Samlet set synes jeg derfor, at jeg har et rigtigt godt grundlag for at tilbyde en kvalificeret screening af boligers og ejendommes rekreative værdier og være din personlige bolig shopper. Læs også mere på min blog www.landogfjord.dk